Miljö

bild03b

Cd Design & Måleri eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utanför företaget.

Måleriföretagarna
Vi samråder med beställare och kunder för att välja miljö- och hälsovänliga produkter. Vårt kvalitetssystem grundar sig på kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001 och de krav som ställs på ett modernt svenskt måleriföretag och syftar till att känna till sin:

  • Miljöpåverkan.
  • Känna till gällande lagar.
  • Ha kontroll över sin miljöpåverka.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.

Länkar till några av våra leverantörer.

Nordsjö
Flugger
Beckers